Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te huur
Cliostraat 49 P* in Amsterdam 1077 KD

Cliostraat 49 p*

1077 KD Amsterdam
Huurprijs € 3.600,- p.m.

Omschrijving

**** ENGLISH TEKST BELOW****

Volledig gerenoveerde luxe benedenwoning.

Het betreft een geheel gerenoveerde woning van 135 m² gelegen op de begane grond met een extra slaapkamer plus badkamer in het souterrain. Het terras op het zuiden (ca. 7 m²) biedt uitzicht op de fraaie binnentuin (stilte tuin).
Het appartement bevindt zich in het complex “MUZENHOF” op een ideale...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 135 m² Aantal kamers 5
Lees meer

Omschrijving

English translation below
**** ENGLISH TEKST BELOW****

Volledig gerenoveerde luxe benedenwoning.

Het betreft een geheel gerenoveerde woning van 135 m² gelegen op de begane grond met een extra slaapkamer plus badkamer in het souterrain. Het terras op het zuiden (ca. 7 m²) biedt uitzicht op de fraaie binnentuin (stilte tuin).
Het appartement bevindt zich in het complex “MUZENHOF” op een ideale locatie: net buiten het centrum, in de Beethovenbuurt in het zeer gewilde stadsdeel Oud-Zuid, nabij o.a. het WTC, Beatrixpark en uitvalswegen. In de Beethovenstraat zijn diverse winkels, gezellige cafés en restaurants te vinden en tevens zijn in de buurt diverse (internationale) scholen op loopafstand gelegen.

Bereikbaarheid
Het complex is met de auto en per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Op de Beethovenstraat en de Stadionweg zijn diverse haltes voor de tramlijnen 5, 15 en 24 en voor de buslijnen 245 en 315. Het N.S. Station Zuid/WTC is op tien minuten loopafstand gelegen.

Indeling
Begane grond: eigen entree, ruime hal met gastentoilet, de ruime eet-/woonkamer met semi-open keuken gelegen aan de achterzijde beschikt over alle inbouwapparatuur en openslaande deuren naar het terras met uitzicht op de zgn. stilte tuin van Mien Ruys. Zowel aan de voor- als achterzijde van de woning bevindt zich een slaapkamer, de slaap-/studeerkamer aan de voorzijde beschikt over een badkamer met douche en wastafel en de slaapkamer aan de achterzijde beschikt over een ruime badkamer met douche, toilet en wastafel.

Souterrain: ruime slaapkamer met kast voor wasmachine en droger, een aparte badkamer voorzien van toilet, inloopdouche en wastafel. In het souterrain is een Itho ventilatie box geplaatst.

Het appartement is eerder dit jaar geheel gerenoveerd op een bijzonder hoog afwerkingsniveau en met gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen. In de living is een visgraat parket gelegd van Frans Eiken. De op maat gemaakte keuken is uitgevoerd met alle moderne inbouwpparatuur van Smeg, een RVS Quooker en marmeren keukenblad. De badkamer is eveneens op maat gemaakt met sanitair van Geberit en kranen van Grohe Cube. Plafond en vloeren zijn geïsoleerd, electra is geheel nieuw aangelegd en de woning wordt gestofferd opgeleverd.

Bijzonderheden:
- Luxe gerenoveerde woning;
- Gestoffeerd;
- Appartement is voorzien van een visgraat parketvloer, maatwerk inbouwkasten en led verlichting;
- Volledig geïsoleerd;
- Gemeentelijk monument;
- Oplevering kan eventueel spoedig.

Oppervlakte
Het woonoppervlak bedraagt ca. 135 m², en terras van ca. 7 m². Begane grond ca. 111 m² + Souterrain ca. 24 m²
(Exact gemeten conform NEN2580).

Huurprijs
€ 3.600,- per maand (zegge: drieduizend zeshonderd euro per maand), exclusief servicekosten ca. € 250,- per maand.

NB: Deze huurprijs is in ongemeubileerde staat. Het is ook mogelijk om de woning volledig gemeubileerd te huren voor ca. € 250,- per maand extra.

De servicekosten bestaan uit:
De door of vanwege verhuurder voor huurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten zijn de volgende:
- gasverbruik inclusief vastrecht van de individuele ruimte (t.b.v. verwarming en warm water);
- gasverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de gemeenschappelijke ruimten;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten;
- watergeld;
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten;
- ontstoppingscontract riool.

Nutsvoorzieningen
De nutsvoorzieningen, gas voor koken, elektriciteit, CAI en telefoonaansluitingen, dienen op naam van huurder te worden gesteld.

Huurperiode
Minimaal 1 jaar.

Waarborgsom
Minimaal 2 maanden.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg en via het vergunningenstelsel, vergunningsgebied Zuid-2.2 Apollo en Stadionbuurt, hiervoor is momenteel geen wachttijd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de gemeente Amsterdam.

Bezichtiging
Na telefonische afspraak bij ons kantoor.

Booij Makelaardij o.z. bv geeft hierbij te kennen dat:
1. De bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor potentiële kopers / huurders en niet dient te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan;
2. Alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat potentiële kopers / huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins;
3. Geen enkele medewerker van Booij Makelaardij gemachtigd is met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken;
4. Op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booij Makelaardij. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld;
5. Alle tussen (potentiële) kopers / huurders en Booij Makelaardij aan onderhavige verkoop / verhuur gerelateerde activiteiten geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door verkoper / verhuurder of haar directie.

De onderliggende informatie en de informatie die u, al dan niet via uw makelaar/adviseur, uit advertenties etc., heeft verkregen, behelst uitsluitend een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan dus nimmer als een aanbod van de zijde van de verkoper beschouwd worden.


**** ENGLISH TEKST ****
Full renovated luxurious ground-floor property.

For rent a fabulous, fully renovated luxurious apartment approximately 135 m² in size situated on the ground floor with an additional bedroom and bathroom in the basement. The terrace facing the south (approx. 7 m²) has a view of the splendid courtyard (quiet garden).
The apartment is ideally situated in the ‘MUZENHOF’ complex: just outside the centre, in the Beethoven neighbourhood in the extremely popular city district ‘Oud Zuid’, near the WTC, Beatrix Park and arterial roads. Beethovenstraat has a diverse range of shops, charming cafés and restaurants, as well as several (international) schools within walking distance.

Accessibility
The complex can be easily accessed by car and public transport. There are a range of tram and bus stops on Beethovenstraat and Stadionweg, where you can catch tram nos. 5, 15 and 24 and bus nos. 245 and 315. The NS railway station Zuid/WTC is a ten-minute walk from the property.

Layout
Ground floor: private entrance, spacious hall with guest toilet. The large dining/living room with semi-open kitchen situated at the back has all of the built-in amenities and doors opening onto the terrace with a view on the so-called ‘quiet gardens’ of Mien Ruys. There are bedrooms at the back and front of the apartment. The front bedroom/study has a bathroom with shower and sink, while the one at the back has a spacious bathroom with shower, toilet and sink.

Basement: large bedroom with closet for washing machine and drier and a separate bathroom with toilet, walk-in shower and sink. An Itho ventilation box has been installed in the basement.

The apartment was fully renovated earlier this year at the highest finishing standard using only the best quality materials. A Frans Eiken herringbone parquet was laid in the living room. The custom-designed kitchen is equipped with modern built-in appliances by Smeg, a stainless steel Quooker and marble kitchen counter. The bathroom is also custom designed with Geberit sanitary fixtures and Grohe Cube faucets. The ceiling and floors are insulated, a new electricity system was installed and the apartment is delivered partly furnished.

Specifications
- Luxurious renovated apartment;
- Partly furnished;
- Apartment has herringbone parquet, custom-designed built-in closets and LED lighting;
- Fully insulated;
- Municipal monument;
- Immediate delivery of the property is an option.

Living area
The size of the living area is approximately 135 m², with a terrace measuring about 7 m². The ground floor is approximately 111 m² + a basement of about 24 m².
(Precise measurement according to NEN2580 guidelines).

Rent
€3,600.00 per month (three thousand six hundred euros per month, excluding service costs of about €250.00 per month.

Note: This rental price is for an unfurnished flat. It is also possible to rent it furnished for approx. €250.00 per month extra.

The service costs consist of:
The additional supplies and services provided by the landlord to the tenant include the following:
- gas consumption including the standing charge for the individual room (for heating and hot water);
- gas consumption including the standing charge for common areas;
- electricity consumption including the standing charge for the installations and lighting in common areas;
- water fees;
- cleaning costs for the common areas;
- sewage cleaning contract.

Utilities
The utilities, such as gas for cooking, cable, internet and telephone connections, must be put in the tenant’s name.

Term of the lease
At least one year.

Deposit
At least two months.

Parking
There is paid parking on public roads or via a permit. The permit area is ‘Zuid-2.2 Apollo’ and ‘Stadionbuurt’, for which there is currently no waiting list. For more information, please visit the website of the municipality of Amsterdam.

Viewings
To view the property, please call our office to make an appointment.

Booij Makelaardij o.z. bv hereby declares that:
1. the specifications are only provided as a general description which should serve as a guide for potential buyers/tenants and should not be seen as an estimate or contract, or part thereof;
2. all descriptions, measurements, references to the structural condition and necessary permits required to take ownership or use this property, as well as all other specifications have been provided in good faith and should be considered as accurate, but nevertheless potential buyers/tenants should not take these statements as being correct but should satisfy themselves of the accuracy of these statements by means of inspection or otherwise;
3. not a single employee of Booij Makelaardij is authorised to make a declaration or provide a guarantee in connection with this real estate matter;
4. data from this information package may not in any way or form be reproduced and/or published by means of print, photocopy or any other method without prior written approval from Booij Makelaardij. The data in the information package must be treated with strict confidentiality;
5. all activities between (potential) buyers / tenants and Booij Makelaardij related to the sale / rental must take place with the unreserved approval of the seller / landlord or his/her management.

The underlying information and the information that you have obtained, whether from your real estate agent / advisor or advertisements, etc., is merely an invitation for you to make an offer and can therefore never be considered an offer on the part of the seller.
Full renovated luxurious ground-floor property.

For rent a fabulous, fully renovated luxurious apartment approximately 135 m² in size situated on the ground floor with an additional bedroom and bathroom in the basement. The terrace facing the south (approx. 7 m²) has a view of the splendid courtyard (quiet garden).
The apartment is ideally situated in the ‘MUZENHOF’ complex: just outside the centre, in the Beethoven neighbourhood in the extremely popular city district ‘Oud Zuid’, near the WTC, Beatrix Park and arterial roads. Beethovenstraat has a diverse range of shops, charming cafés and restaurants, as well as several (international) schools within walking distance.

Accessibility
The complex can be easily accessed by car and public transport. There are a range of tram and bus stops on Beethovenstraat and Stadionweg, where you can catch tram nos. 5, 15 and 24 and bus nos. 245 and 315. The NS railway station Zuid/WTC is a ten-minute walk from the property.

Layout
Ground floor: private entrance, spacious hall with guest toilet. The large dining/living room with semi-open kitchen situated at the back has all of the built-in amenities and doors opening onto the terrace with a view on the so-called ‘quiet gardens’ of Mien Ruys. There are bedrooms at the back and front of the apartment. The front bedroom/study has a bathroom with shower and sink, while the one at the back has a spacious bathroom with shower, toilet and sink.

Basement: large bedroom with closet for washing machine and drier and a separate bathroom with toilet, walk-in shower and sink. An Itho ventilation box has been installed in the basement.

The apartment was fully renovated earlier this year at the highest finishing standard using only the best quality materials. A Frans Eiken herringbone parquet was laid in the living room. The custom-designed kitchen is equipped with modern built-in appliances by Smeg, a stainless steel Quooker and marble kitchen counter. The bathroom is also custom designed with Geberit sanitary fixtures and Grohe Cube faucets. The ceiling and floors are insulated, a new electricity system was installed and the apartment is delivered partly furnished.

Specifications
- Luxurious renovated apartment;
- Partly furnished;
- Apartment has herringbone parquet, custom-designed built-in closets and LED lighting;
- Fully insulated;
- Municipal monument;
- Immediate delivery of the property is an option.

Living area
The size of the living area is approximately 135 m², with a terrace measuring about 7 m². The ground floor is approximately 111 m² + a basement of about 24 m².
(Precise measurement according to NEN2580 guidelines).

Rent
€3,600.00 per month (three thousand six hundred euros per month, excluding service costs of about €250.00 per month.

Note: This rental price is for an unfurnished flat. It is also possible to rent it furnished for approx. €250.00 per month extra.

The service costs consist of:
The additional supplies and services provided by the landlord to the tenant include the following:
- gas consumption including the standing charge for the individual room (for heating and hot water);
- gas consumption including the standing charge for common areas;
- electricity consumption including the standing charge for the installations and lighting in common areas;
- water fees;
- cleaning costs for the common areas;
- sewage cleaning contract.

Utilities
The utilities, such as gas for cooking, cable, internet and telephone connections, must be put in the tenant’s name.

Term of the lease
At least one year.

Deposit
At least two months.

Parking
There is paid parking on public roads or via a permit. The permit area is ‘Zuid-2.2 Apollo’ and ‘Stadionbuurt’, for which there is currently no waiting list. For more information, please visit the website of the municipality of Amsterdam.

Viewings
To view the property, please call our office to make an appointment.

Booij Makelaardij o.z. bv hereby declares that:
1. the specifications are only provided as a general description which should serve as a guide for potential buyers/tenants and should not be seen as an estimate or contract, or part thereof;
2. all descriptions, measurements, references to the structural condition and necessary permits required to take ownership or use this property, as well as all other specifications have been provided in good faith and should be considered as accurate, but nevertheless potential buyers/tenants should not take these statements as being correct but should satisfy themselves of the accuracy of these statements by means of inspection or otherwise;
3. not a single employee of Booij Makelaardij is authorised to make a declaration or provide a guarantee in connection with this real estate matter;
4. data from this information package may not in any way or form be reproduced and/or published by means of print, photocopy or any other method without prior written approval from Booij Makelaardij. The data in the information package must be treated with strict confidentiality;
5. all activities between (potential) buyers / tenants and Booij Makelaardij related to the sale / rental must take place with the unreserved approval of the seller / landlord or his/her management.

The underlying information and the information that you have obtained, whether from your real estate agent / advisor or advertisements, etc., is merely an invitation for you to make an offer and can therefore never be considered an offer on the part of the seller.
Overdracht Status Beschikbaar Huurprijs € 3.600,- per maand Waarborgsom € 7.200,- Specificatie Exclusief servicekosten Aanvaarding In overleg Servicekosten € 250,00 Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement benedenwoning Subtype woning Etagewoning permanent Bouwperiode 1931-1944 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg Indeling Woonoppervlakte 135 m² Gebouwgebonden buitenruimte 8 m² Inhoud 449 m³ Aantal kamers 5 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 1 woonlaag en een kelder Gelegen op 1e woonlaag Energie Isolatie Dakisolatie, muurisolatie en gedeeltelijk dubbel glas Warmwater Centrale voorziening Verwarming Blokverwarming Buitenruimte Tuin Geen tuin Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren en parkeervergunningen Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Gestoffeerd Onderhoud binnen Uitstekend Onderhoud buiten Uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte
Route van naar Cliostraat 49 p*, 1077 KD Amsterdam

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.