Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verhuurd
Passeerdersgracht 9 2* in Amsterdam 1016 XG

Passeerdersgracht 9 2*

1016 XG Amsterdam
Huurprijs € 1.850,- p.m.

Omschrijving

***ENGLISH TEKST BELOW***

Een uniek hoekpand met prachtig uitzicht richting de Looiersgracht, gelegen op een van de mooiste en rustigste grachten van Amsterdam. Dit ruime appartement is voorzien van grote ramen en daardoor van fantastisch licht en een houten vloer. Het appartement is goed onderhouden, beschikt over een grote keuken en een haard. Het appartement is gelegen in een...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 67 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

***ENGLISH TEKST BELOW***

Een uniek hoekpand met prachtig uitzicht richting de Looiersgracht, gelegen op een van de mooiste en rustigste grachten van Amsterdam. Dit ruime appartement is voorzien van grote ramen en daardoor van fantastisch licht en een houten vloer. Het appartement is goed onderhouden, beschikt over een grote keuken en een haard. Het appartement is gelegen in een hoekpand op de Passeerdersgracht, de meest zuidelijke gracht van de Jordaan welke grenst aan de grachtengordel.

Omgeving
Dit unieke appartement is gelegen op de Passeerdersgracht, hoek Walengang, een fantastische locatie. De Passeerdersgracht is een korte Amsterdamse gracht welke de Prinsengracht verbindt met de Lijnbaansgracht. Het is de meest zuidelijke gracht van de Jordaan en een relatief rustige straat. De woning is gelegen op loopafstand van o.a. het Vondelpark, het Leidseplein, de "9 straatjes", de PC Hooft straat en de Elandsgracht waar u terecht kunt voor al uw boodschappen. Ook het museumkwartier, waar o.a. het Rijksmuseum, het van Gogh- en het Stedelijk Museum zich bevinden is om de hoek. In de nabije omgeving vindt u een grote diversiteit aan winkels, cafés, restaurants en uitgaansgelegenheden waaronder de Stadsschouwburg Amsterdam en het Nieuwe De La Mar Theater.

Bereikbaarheid
De woning is uitstekend bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Rondom het Leidseplein zijn haltes voor tramlijnen 1,2,5,7,11,19 en bij het busstation aan de Marnixstraat ter hoogte van de Elandsgracht vindt u haltes voor diverse buslijnen waaronder de snelbus naar Schiphol.

Indeling
Via het gemeenschappelijk trappenhuis bereikt u de eigen voordeur op de eerste verdieping met daarachter de trap die u leidt naar de woning.
Tweede verdieping: Ruime studeer- of slaapkamer met ingebouwde kasten.
Derde verdieping: Ruime woonkamer met prachtig uitzicht, veel daglicht, eikenhoutenvloer en een gashaard. De keuken is voorzien van een Viking fornuis, alle overige apparatuur en een industriële afzuigkap.
Vierde verdieping: Ruime slaapkamer met ingebouwde kasten, badkamer met toilet, wastafel en douche- ligbad. Op deze verdieping bevindt zich een ruime bergruimte/kast alwaar de centrale verwarming is geplaatst.

Oppervlakte
Het woonoppervlak bedraagt ca. 67 m², bruto ca. 86 m² (meetrapport aanwezig).
Het oppervlak is als volgt verdeeld:
Tweede verdieping: 15,3 m².
Derde verdieping: 34,7 m².
Vierde verdieping: 16,0 m².

Huurprijs
€ 1.850,00 per maand (zegge: achttienhonderdvijftig euro per maand) exclusief nutsvoorzieningen.

Nutsvoorzieningen
Huurder dient zelf zorg te dragen voor:
- Water;
- Gas;
- Elektra;
- Internet en TV.

Oplevering
Gemeubileerd en gestoffeerd.

Waarborgsom
Minimaal 2 maanden huur.

Opleveringsdatum
Vanaf 1 november 2019.

Huurperiode
Minimaal 1 jaar.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg en middels vergunningsstelsel (vergunninggebied Centrum 2). Daarnaast bevindt de parkeergarage Q-parking aan de Marnixstraat zich op loopafstand. Meer informatie over parkeren kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Bezichtiging
Na telefonische afspraak bij ons kantoor.

Booij Makelaardij o.z. bv geeft hierbij te kennen dat:
1. de bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor potentiële kopers / huurders en niet dient te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan;
2. alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat potentiële kopers / huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins;
3. geen enkele medewerker van Booij Makelaardij gemachtigd is met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken;
4. op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booij Makelaardij. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld;
5. alle tussen (potentiële) kopers / huurders en Booij Makelaardij aan onderhavige verkoop / verhuur gerelateerde activiteiten geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door verkoper / verhuurder of haar directie.

De onderliggende informatie en de informatie die u, al dan niet via uw makelaar/adviseur, uit advertenties etc., heeft verkregen, behelst uitsluitend een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan dus nimmer als een aanbod van de zijde van de verkoper beschouwd worden.

***ENGLISH TEXT***

A unique corner building with a beautiful view towards the Looiersgracht, situated on one of the most beautiful and quiet canals of Amsterdam. This spacious apartment has large windows and therefore fantastic light and a wooden floor. The apartment is well maintained, has a large kitchen and a fireplace. The apartment is located in a corner building on the Passeerdersgracht, the southernmost canal of the Jordaan which borders the ring of canals.

Surroundings
This unique apartment is located on the Passeerdersgracht, corner of Walengang, a fantastic location. The Passeerdersgracht is a short Amsterdam canal which connects the Prinsengracht with the Lijnbaansgracht. It is the southernmost canal of the Jordaan and a relatively quiet street. The house is located within walking distance of the Vondelpark, the Leidseplein, the "9 straatjes", the PC Hooft street and the Elandsgracht where you can go for all your shopping. The museum quarter, where the Rijksmuseum, the van Gogh and the Stedelijk Museum are located, is just around the corner. In the vicinity you will find a wide variety of shops, cafes, restaurants and nightlife including the Stadsschouwburg Amsterdam and the Nieuwe De La Mar Theater.

Access
The house is easily accessible by car and public transport. Around the Leidseplein there are stops for tram lines 1,2,5,7,11,19 and at the bus station on the Marnixstraat near the Elandsgracht you will find stops for various bus lines including the express bus to Schiphol.

Classification
Through the communal staircase you reach your own front door on the first floor and behind it the staircase that leads you to the house.
Second floor: Spacious study or bedroom with fitted wardrobes.
Third floor: Spacious living room with beautiful views, lots of daylight, oak floor and a gas fireplace. The kitchen is equipped with a Viking stove, all other appliances and an industrial hood.
Fourth floor: Spacious bedroom with fitted wardrobes, bathroom with toilet, sink and shower-bath. On this floor there is a large storage room / closet where the central heating is placed.

Surface
The living area is approx. 67 m², gross approx. 86 m² (measurement report available).
The surface area is divided as follows:
Second floor: 15.3 m².
Third floor: 34.7 m².
Fourth floor: 16.0 m².

Rent
1,850.00 per month (in words: eighteen hundred and fifty euros per month), excluding utility charges

Utilities
The tenant must take care of:
- Water;
- Gas;
- Electricity;
- Internet and TV.

Completion
Furnished and upholstered.

Deposit
Minimum of 2 months rent.

Delivery date
From 1 November 2019.

Rental period
At least 1 year.

Parking
Paid parking on the public road and by means of a permit system (permit area Centre 2). In addition, the Q-parking car park on Marnixstraat is within walking distance. More information about parking can be found on the website of the municipality of Amsterdam.

Viewing
After an appointment by phone at our office.

Booij Makelaardij o.z. bv hereby states that:
1. the details are only given as a general description that serves as a guide for potential buyers/tenants and should not be considered as an offer or contract, or part thereof;
2. all descriptions, dimensions, references to architectural condition and permits required for occupation and use and all other details have been provided in good faith and are deemed to be correct, but that potential buyers/tenants cannot rely on them as explanations of true but must convince themselves of their correctness by means of inspection or otherwise;
3. no employee of Booij Makelaardij is authorised to make a statement or provide a guarantee with regard to this immovable property;
4. no data from the information package may be multiplied and/or made public by means of print, photocopy or in any other way without the prior written permission of Booij Makelaardij. The data from the information package must be treated as strictly confidential;
5. all activities between (potential) buyers/tenants and Booij Makelaardij related to the present sale / rental take place under the explicit reservation of approval by the seller / lessor or its management.

The underlying information and the information that you, whether or not through your broker/advisor, from advertisements, etc., includes only an invitation to make an offer and can therefore never be regarded as an offer on the part of the seller.
Overdracht Status Verhuurd Huurprijs € 1.850,- per maand Waarborgsom € 3.700,- Specificatie Gemeubileerd, exclusief servicekosten en gestoffeerd Aanvaarding In overleg Servicekosten € 50,00 Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Bouwperiode -1906 Bouwvorm Bestaande bouw Indeling Woonoppervlakte 67 m² Inhoud 239 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 1 Aantal woonlagen 3 woonlagen Buitenruimte Tuin Geen tuin Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie E Perceelnummer 2779 Index 3

Plattegronden

Passeerdersgracht 9 2* in Amsterdam 1016 XG Passeerdersgracht 9 2* in Amsterdam 1016 XG Passeerdersgracht 9 2* in Amsterdam 1016 XG

360° Foto's

Route van naar Passeerdersgracht 9 2*, 1016 XG Amsterdam

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring