Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Leidsegracht 82 N in Amsterdam 1016 CR

Leidsegracht 82 N

1016 CR Amsterdam
Vraagprijs € 555.000,- k.k.

Omschrijving

*** English below ***

Een uniek appartement aan één van de mooiste grachten van Amsterdam. Het appartement is gelegen op het randje van de Jordaan in het Rijksmonumental pakhuis 'De Goede Verwachting' onder een 18e eeuwse puntgevel. Gelegen op eigen grond! Het bruisende Leidseplein is op een steenworp afstand, maar ook de gezellige Jordaan is om de hoek gelegen. Het appartement...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 98 m² Aantal kamers 2
Lees meer

Omschrijving

English translation below
*** English below ***

Een uniek appartement aan één van de mooiste grachten van Amsterdam. Het appartement is gelegen op het randje van de Jordaan in het Rijksmonumental pakhuis 'De Goede Verwachting' onder een 18e eeuwse puntgevel. Gelegen op eigen grond! Het bruisende Leidseplein is op een steenworp afstand, maar ook de gezellige Jordaan is om de hoek gelegen. Het appartement bevindt zich op de bovenste verdieping van het gebouw wat zorgt voor prachtig uitzicht over de gracht.

Omgeving
Gelegen op het randje van de Jordaan, om de hoek van de Prinsengracht. De woning is gelegen op loopafstand van o.a. het Vondelpark, de hippe "9 straatjes" en de Elandsgracht alwaar u terecht kunt voor al uw boodschappen. In de nabije omgeving vindt u een zeer grote diversiteit aan winkels, cafés, restaurants en uitgaansgelegenheden waaronder de Stadsschouwburg, poptempel Paradiso en het Nieuwe De La Mar Theater.

Bereikbaarheid
De woning is uitstekend bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Rondom het Leidseplein zijn haltes voor tramlijnen 1, 2, 5, 7, 11, 12 en 19 en bij het busstation aan de Marnixstraat ter hoogte van de Elandsgracht vindt u haltes voor diverse buslijnen waaronder de snelbus naar Schiphol. Met de auto bent u via de Overtoom binnen circa 15 minuten op de ring A10.

Indeling
Via de zeer ruime net gerenoveerde entree op de begane grond en het gemeenschappelijke trappenhuis bereikt u het appartement gelegen op de zesde verdieping: u komt binnen in de uitzonderlijk riante woonkamer van maar liefst 15 meter diep met uitzicht aan de grachtzijde. De woonkamer is voorzien van een open haard. Het appartement bevindt zich in de kap van dit mooie monumentale hoge pakhuis en is van vloer tot de nok bijna 4,5 meter hoog. De originele balken zijn prachtig in het zicht gebleven. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de half open keuken met uitzicht over de binnentuin.

Middels een vaste trap naast de ingang van de woning bereikt u de vliering met vide, aan de voorzijde bevindt zich het slaapgedeelte waar u naartoe loopt via een aan weerszijde verlichte overloop. Aan de achterzijde de badkamer, voorzien van wastafel, douche en toilet.
Het appartement is uitzonderlijk diep, totaal ca. 23 meter, en door het schuine dak en de authentieke balken geeft het een zeer knus gevoel.

De stahoogte onder de balken varieert van 1,86 tot 1,93 meter. Het appartement is een opknapproject, maar biedt vele mogelijkheden waaronder het creëren van extra ramen voor meer daglicht.

Op de begane grond bevindt zich een gemeenschappelijke fietsenstalling, waar plaats is voor twee fietsen.

Vraagprijs
€ 555.000, = k.k. (zegge: vijfhonderdvijfenvijftigduizend euro kosten koper).

Bijzonderheden
- Aan één van de mooiste grachten van Amsterdam;
- Eigen grond;
- Rijksmonument;
- Grote woonkamer van maar liefst 60 m²;
- Video intercom;
- Diverse verbouwingsmogelijkheden.

Oppervlakte
Het woonoppervlak bedraagt ca. 98m². Exact gemeten conform NEN2580. Meetrapport op te vragen bij ons kantoor.

Eigendomssituatie
Eigen grond.

Omschrijving registergoed
Het appartementsrecht, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van de woonruimte op de zesde en zevende verdieping te weten de zolder en de vliering, plaatselijk bekend Leidsegracht 82-VI te Amsterdam, kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, sectie E nummer 9596-A, appartementsindex 13, uitmakende het 78/1.325e aandeel in de gemeenschap.

Vereniging van Eigenaren
Dit betreft de “Vereniging van Eigenaars De Goede Verwachting”, bestaande uit 13 appartementsrechten. Dit appartementsrecht heeft 1 van de in totaal 13 stemmen in de vergadering. De servicekosten bedragen thans € 183,34 per maand en bestaan uit: o.a. verzekeringen, reservering ten behoeve van groot onderhoud, beheervergoeding, schoonmaak algemene ruimtes etc. De VvE heeft thans ruim € 86.000,- in kas. De VvE wordt professioneel beheerd door De Boerenwetering BV. Er is een Huishoudelijk Reglement aanwezig.

Oplevering
In huidige staat, leeg en ontruimd.

Opleveringsdatum
Oplevering in overleg.

Aanschrijvingen en Milieu
Er zijn geen aanschrijvingen op het object bekend en er is geen olietank bekend. Eén en ander conform telefonische en schriftelijke informatie van de desbetreffende instanties.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg en middels vergunningsstelsel (vergunninggebied Centrum 2), hiervoor is momenteel geen wachttijd. Daarnaast bevindt de parkeergarage Q-parking aan de Marnixstraat zich op loopafstand. Meer informatie over parkeren kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Notaris
De voorkeur gaat uit naar een notariskantoor gevestigd in Amsterdam.

Voorbehoud
Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning eigenaar/verkoper.

Booij Makelaardij o.z. bv geeft hierbij te kennen dat:
1. de bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor potentiële kopers / huurders en niet dient te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan;
2. alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat potentiële kopers / huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins;
3. geen enkele medewerker van Booij Makelaardij gemachtigd is met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken;
4. op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booij Makelaardij. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld;
5. alle tussen (potentiële) kopers / huurders en Booij Makelaardij aan onderhavige verkoop / verhuur gerelateerde activiteiten geschieden.

De onderliggende informatie en de informatie die u, al dan niet via uw makelaar/adviseur, uit advertenties etc., heeft verkregen, behelst uitsluitend een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan dus nimmer als een aanbod van de zijde van de verkoper beschouwd worden.

************************ ENGLISH ********************************

A unique apartment on one of the most beautiful canals of Amsterdam. The apartment is located on the edge of the Jordaan in a monumental warehouse 'De Goede Verwachting' under an 18th century gable. Located on private land! The bustling Leidseplein is a stone's throw away, but the cozy Jordaan is also around the corner. The apartment is located on the top two floors of the building which provides a beautiful view over the canal.

Surroundings
Located on the edge of the Jordaan, around the corner from the Prinsengracht. The property is located within walking distance of the Vondelpark, the trendy "9 straatjes" and the Elandsgracht where you can go for all your groceries. In the vicinity you will find a very wide variety of shops, cafes, restaurants and entertainment venues including the Stadsschouwburg, pop temple Paradiso and the Nieuwe De La Mar Theater.

Accessibility
The house is easily accessible by both car and public transport. Around the Leidseplein there are stops for tramlines 1, 2, 5, 7, 11, 12 and 19 and at the busstation at the Marnixstraat near the Elandsgracht you will find stops for various bus lines including the express bus to Schiphol. By car you are on the A10 ring via the Overtoom in about 15 minutes.

Layout
Through the very spacious renovated entrance on the ground floor and via the common staircase you reach the apartment on the sixth floor: you enter the exceptionally spacious living room of no less than 15 meters deep with views on the canal side. The living room has a fireplace. The apartment is located in the roof of this beautiful monumental warehouse and is from floor to the ridge almost 4.5 meters high. The original characteristic beams have remained beautiful exposed. At the rear of the house is the semi-open kitchen with a view over a courtyard.

Via the internal staircase you reach the loft, at the front of which is the sleeping area where you walk to via an illuminated landing on both sides. At the rear is the bathroom, with sink, shower and toilet.
The apartment is exceptionally deep, about 23 meters in total, and the sloping roof and the authentic beams give it a very cozy feeling.

The headroom under the beams varies from 1.86 to 1.93 m. The apartment is a refurbishment project, but offers many possibilities, including the creation of extra windows for more daylight. This possibility has not been investigated by the seller either publicly or privately, but in other parts of the building there have been roof windows installed in recent times.

On the ground floor there is a communal bicycle room where there is space for two bicycles

Asking price
€ 555.000, = sales (in words: five hundred and fifty-five thousand euros with costs for the buyer).

Surface area
The living area is approximately 98 m². Exactly measured in accordance with NEN2580. Request a measurement report from our office.

Ownership situation
Own ground.

Owners Association
This concerns the "Association of Owners The Good Expectation", consisting of 13 apartment rights. This apartment right has 1 of the total of 13 votes in the meetings. The service costs are currently € 183.34 per month and includes insurance, financial reserves for major maintenance, management fee, cleaning of general areas etc. The VvE now has more than € 86,000 in cash. The VvE is professionally managed by De Boerenwetering BV. The House Regulations are available.

Due date
Delivery in consultation.

Subscriptions and Environment
There are no known inscriptions on the object and no oil tank is known. This in accorda
A unique apartment on one of the most beautiful canals of Amsterdam. The apartment is located on the edge of the Jordaan in a monumental warehouse 'De Goede Verwachting' under an 18th century gable. Located on private land! The bustling Leidseplein is a stone's throw away, but the cozy Jordaan is also around the corner. The apartment is located on the top two floors of the building which provides a beautiful view over the canal.

Surroundings
Located on the edge of the Jordaan, around the corner from the Prinsengracht. The property is located within walking distance of the Vondelpark, the trendy "9 straatjes" and the Elandsgracht where you can go for all your groceries. In the vicinity you will find a very wide variety of shops, cafes, restaurants and entertainment venues including the Stadsschouwburg, pop temple Paradiso and the Nieuwe De La Mar Theater.

Accessibility
The house is easily accessible by both car and public transport. Around the Leidseplein there are stops for tramlines 1, 2, 5, 7, 11, 12 and 19 and at the busstation at the Marnixstraat near the Elandsgracht you will find stops for various bus lines including the express bus to Schiphol. By car you are on the A10 ring via the Overtoom in about 15 minutes.

Layout
Through the very spacious renovated entrance on the ground floor and via the common staircase you reach the apartment on the sixth floor: you enter the exceptionally spacious living room of no less than 15 meters deep with views on the canal side. The living room has a fireplace. The apartment is located in the roof of this beautiful monumental warehouse and is from floor to the ridge almost 4.5 meters high. The original characteristic beams have remained beautiful exposed. At the rear of the house is the semi-open kitchen with a view over a courtyard.

Via the internal staircase you reach the loft, at the front of which is the sleeping area where you walk to via an illuminated landing on both sides. At the rear is the bathroom, with sink, shower and toilet.
The apartment is exceptionally deep, about 23 meters in total, and the sloping roof and the authentic beams give it a very cozy feeling.

The headroom under the beams varies from 1.86 to 1.93 m. The apartment is a refurbishment project, but offers many possibilities, including the creation of extra windows for more daylight. This possibility has not been investigated by the seller either publicly or privately, but in other parts of the building there have been roof windows installed in recent times.

On the ground floor there is a communal bicycle room where there is space for two bicycles

Asking price
€ 555.000, = sales (in words: five hundred and fifty-five thousand euros with costs for the buyer).

Surface area
The living area is approximately 98 m². Exactly measured in accordance with NEN2580. Request a measurement report from our office.

Ownership situation
Own ground.

Owners Association
This concerns the "Association of Owners The Good Expectation", consisting of 13 apartment rights. This apartment right has 1 of the total of 13 votes in the meetings. The service costs are currently € 183.34 per month and includes insurance, financial reserves for major maintenance, management fee, cleaning of general areas etc. The VvE now has more than € 86,000 in cash. The VvE is professionally managed by De Boerenwetering BV. The House Regulations are available.

Due date
Delivery in consultation.

Subscriptions and Environment
There are no known inscriptions on the object and no oil tank is known. This in accorda
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 555.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Bouwperiode -1906 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, in centrum, vrij uitzicht en aan vaarwater Indeling Woonoppervlakte 98 m² Inhoud 276 m³ Aantal kamers 2 Aantal slaapkamers 1 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 7e woonlaag Energie Isolatie Dakisolatie Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel en open haard C.V.-Ketel Intergas VR (Gas Combiketel, Eigendom) Buitenruimte Tuin Geen tuin Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Monumentaal pand, beschermd stads- of dorpsgezicht en kluswoning Onderhoud binnen Matig Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 183,34 Voorzieningen Voorzieningen Rookkanaal Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie E Perceelnummer 9569 Index 13 Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Leidsegracht 82 N, 1016 CR Amsterdam

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.