Mijn favorieten

Onze overige diensten


HUURVERHOGINGSPROCEDURES
In de praktijk wordt er vaak te weinig huur betaald vergeleken met een reële markthuur. Als eigenaar heeft u vaak meer mogelijkheden dan u in eerste instantie denkt. Booij Makelaardij kan u assisteren bij een huurverhogingsprocedure teneinde het rendement op uw vastgoed te optimaliseren.

HUURPRIJSHERZIENINGEN
Bij kantoor- en bedrijfsruimten is bij aanvang van de huurovereenkomst de hoogte van de huurprijs vaak een kwestie van vraag en aanbod. De vaststelling hiervan is dan niet aan regels gebonden. Echter, na verloop van tijd bestaat de mogelijkheid voor de verhuurder of huurder om de huurprijs te herzien. Wij kunnen zowel huurders als verhuurders assisteren in het geval van huurprijsherziening en u adviseren ten aanzien van een reële, marktconforme huurprijs. 

PUNTENTELLING
In beginsel zijn huurders en verhuurders vrij een huurprijs overeen te komen. Om te kunnenbepalen of een huurpijs of huuraanpassing redelijk is, moet eerst het puntental van de woning bekend zijn. Met het woningwaarderingstelsel kan de kwaliteit van de woning (grootte, voorzieningen en dergelijke) in punten worden uitgedrukt. De woning moet in principe worden gewaardeerd naar de toestand bij het ingaan van de huurovereenkomst. Aad Hof kan dat voor u waarderen, er wordt een rapportage gemaakt van het aantal punten die de woning bevat in de bestaande toestand en in een eventuele nieuwe toestand. Het rapport bevat ook een bouwkundige kostenraming om die nieuwe toestand te realiseren.


HERONDERHANDELING HUUROVEREENKOMSTEN BIJ VERLENGING  

PORTEFEUILLEANALYSE

CONTRACTANALYSE

HUISVESTIGINGSADVIES

BOUWKUNDIGE KEURING