Mijn favorieten

Relevante documenten

Huurovereenkomst kantoorruimte
Huurovereenkomst kantoorruimte - ROZ model februari 2015.
Algemene Bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte februari 2015.
Huurovereenkomst kantoorruimte - ROZ model juli 2003.
Algemene Bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte juli 2003.
Huurovereenkomst kantoorruimte ROZ model 2020

Huurovereenkomst winkelruimte
Huurovereenkomst winkelruimte - ROZ model september 2012.
Algemene Bepalingen huurovereenkomst winkelruimte - ROZ model september 2012.
Huurovereenkomst winkelruimte - ROZ model augustus 2008.
Algemene Bepalingen huurovereenkomst winkelruimte - ROZ model augustus 2008.
Huurovereenkomst winkelruimte - ROZ model juli 2003.
Algemene Bepalingen huurovereenkomst winkelruimte 2003.
Huurovereenkomst winkelruimte ROZ model 2020

Huurovereenkomst woonruimte
Huurovereenkomst woonruimte - ROZ model 2017
Huurovereenkomst woonruimte - ROZ model 2017 (engels)
Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte - ROZ model 2017
Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte - ROZ model 2017 (engels)
Huurovereenkomst woonruimte - ROZ model juli 2003.
Algemene Bepalingen huurovereenkomst woonruimte - ROZ model juli 2003.
Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 2 jaar of korter
Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte 5 jaar of korter
Huurovereenkomst woonruimte ROZ model 2020

Autobox
Huurovereenkomst autobox - ROZ model juli 2003

Algemene voorwaarden NVM
algemene Consumentenvoorwaarden NVM versie 2018
algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers februari 2011

Koopakte conform Amsterdams model
Koopakte appartementsrecht ring Amsterdam model januari 2008
Koopakte woning ring Amsterdam model januari 2008

EPA documentatie (energiecertificaat)
EPA

Modelreglement splitsing
Splitsingsreglement 2006
Splitsingsreglement 1992
Splitsingsreglement serviceflat 1987
Splitsingsreglement 1983
Splitsingsreglement serviceflat 1975
Splitsingsreglement 1973
Splitsingsreglement 1972

Erfpacht
Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000
Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994
Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1966
Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1955
Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1937
Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1934
Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1915

Bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580
Bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580.